Asigurări

ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE SĂNĂTATE PE PERIOADA CĂLĂTORIEI PESTE HOTARE (TRAVEL HEALTH INSURANCE)
Programându-vă călătoria în străinătate, reţineţi, că procurarea poliţei de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare Vă va oferi posibilitatea de a beneficia de ajutor medical în cazul în care sănătatea Dvs. va fi afectată în ţara străină ca urmare a unei maladii acute sau a accidentării subite.
Poliţa de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare numită si TRAVEL HEALTH INSURANCE oferă garanţii financiare în volumul cerinţelor financiare de protecţie prin asigurare in tara sejurului: minim 15000,00 EUR, maxim 50000,00 EUR. Pentru ţările membre Uniunii Europene suma asigurată este de 30000,00 EUR.
În cazul îmbolnăvirii sau accidentării a persoanei asigurate Compania compensează prestatorului de servicii medicale în ţara călătoriei costurile legate de cheltuielile de asistenţă medicală prestată inclusiv: serviciile medicului, serviciile asistenţilor medicali, costul investigaţiilor de laborator şi instrumentale prescrise de medicul curant, costul tratamentului conservativ şi chirurgical în condiţii de ambulatoriu şi/sau spital.
În caz de necesitate medicală CIA va compensa şi cheltuielile de evacuare a persoanei asigurate legate de reîntoarcerea acesteia în Moldova sau cheltuielile de repatriere post-mortem, in cazul decesului persoanei asigurate în perioada de asigurare valabilă.
Protecţia se realizează prin intermediul reţelei internaţionale a companiei de „assistans” cu renume MONDIAL ASSISTANCE (telefonul hot – line a acesteia este imprimat pe versoul Poliţei remise persoanei asigurate).
Termenul de asigurare poate cuprinde de la 2 zile până la 365 de zile.
Fiecare deţinător de poliţă poate beneficia de asistenţă 24 din 24 ore 7 zile din săptămână.
Poliţa de asigurare pentru un termen de 7 zile, în cazul călătoriei în ţările CSI şi România costă 48-50 lei.
Cum să cumpărăm corect o poliţă medicală pentru plecări în străinătate
Despre asigurarea medicală pentru plecări în străinătate au auzit mulţi, chiar nu o dată au şi procurat acest tip de poliţe de asigurare. Însă, cu părere de rău, puţini dintre asiguraţi cunosc cum corect să se folosească de acest serviciu de asigurare. De cele mai dese ori poliţele sunt procurate la agenţiile de turism prin intermediul cărora cetăţenii pleacă în străinătate. Cetăţenii fac acest lucru în lipsa conştientizării protecţiei prin asigurare, în mod automat: nu studiază condiţiile de asigurare, ce acoperă poliţa, la ce companie e asigurat etc. Majoritatea nu apelează la poliţa de asigurare în cazul survenirii cazului asigurat peste hotare, fiindcă pur şi simplu uită că o au în buzunar sau nu cunosc cum să se folosească de ea.
Vă oferim cîteva sfaturi care ar fi utile pentru D-tră, la procurarea poliţei de asigurare pentru străinătate şi cum să vă folosiţi de ea aflîndu-vă peste hotare.

Sfatul 1. Procurînd poliţa informaţi-vă, pe ce puteţi conta.
Un moment foarte important – precizaţi care este suma asigurată. Suma asigurată este acea sumă care trebuie să fie suficientă pentru acoperirea cheltuielilor medicale suportate de D-tră într-o anumită ţară. Pentru statele europene procuraţi poliţe cu sume asigurate nu mai mici de 30 000 euro, pentru statele CSI va ajunge 10 000- 15000 euro. În aşa state, spre exemplu, ca SUA, Canada, Japonia, Austria şi Elveţia, serviciile medicale sunt mult mai scumpe – acoperirea trebuie să fie de 50 000 euro. Aceste tipuri de poliţe (cu sume asigurate 30 – 50 mii euro) includ: transportarea persoanei bolnave şi repatrierea corpului neînsufleţit în patrie(ca rudele D-tră pe lîngă suferinţele suportate în urma decesului apropiatului să nu mai fie traumaţi şi de conturile pentru repatriere primite de la birourile de servicii funerare din străinătate). Achitaţi cu 10-15 euro mai mult şi în schimb ve-ţi beneficia de o protecţie sigură de asigurare.

Sfatul 2. Alegeţi cele mai sigure companii de asigurare.
Aveţi tot dreptul să procuraţi o poliţă de asigurare de la o agenţie de turism, decizia vă aparţine, însă puneţi cît mai multe întrebări pentru a obţine cît mai multe informaţii:
la ce companie de asigurare sunteţi asigurat;
care este suma asigurată;
de ce servicii ve-ţi beneficia în cazul unei boli sau traume;
modalitatea de compensare a cheltuielilor făcute pentru tratamentul medical;
modalitatea de anunţare a companiei privind survenirea cazului asigurat.
Dacă vi se pare că poliţa propusă de agenţia de turism nu corespunde cerinţelor D-tră, cereţi să vi se propună alta, fie şi mai scumpă, dar care ar include mai multe servicii. În cazul în care colaboratorii agenţiei refuză să o facă, gîndiţi-vă dacă merită să aveţi încredere în ei. Reţineţi, agenţia de turism acţionează de pe poziţia unui agent, scopul căruia este de a vă vinde poliţa (deseori cu orice preţ, mijloc şi contrar necesităţilor D-tră) şi ea nu va oferi asistenţă în cazul unui accident survenit cu D-tră în străinătate. Scopul agenţiei, în cazul de faţă, este de a vă vinde poliţa de asigurare şi de a-şi încasa comision de la compania de asigurare, problemele apărute în legătură cu o boală sau trumă rămîn să fie regulaizate de D-tră cu societatea de asigurare.

Aveţi tot dreptul să procuraţi poliţa de asigurare de sinestătător, la compania care doriţi. Nu ascultaţi poveşti că sunteţi obligaţi s-o faceţi doar prin intermediul agenţiei de turism.
Posibil ve-ţi întîlni greutăţi în ceea ce priveşte alegerea unei companii de asigurări ce poate să vă ofere o poliţă ce-ar corespunde cerinţelor şi nevoilor D-tră. Apelaţi un broker de asigurare, care va oferi mai multe oferte a mai multor companii de asigurare, va alege împreună cu D-tră o poliţă ce-ar fi perfectă din punctul de vedere al corelaţiei preţ – calitate. Colaboratorii brokerului de asigurare vor oferi consultaţii detaliate privind acţiunile ce trebuie întreprinse în cazul survenirii cazului asigurat, vor oferi asistenţă la recuperarea sumelor cheltuite peste hotare de la societatea de asigurare.
Procuraţi poliţe la companiile de asigurări ce au încheiate contracte de colaborare cu companii serioase de asistenţă medicală, centrele cărora există în majoritatea statelor lumii.

Sfatul 3. Aflîndu-vă peste hotare, poliţa de asigurare trebuie să fie în permanenţă la D-tră.
Dacă s-a întîmplat un accident sau a survenit o boală – evitaţi panica, fiţi calmi. Imediat faceţi legătura cu compania de asistenţă sau cu asigurătorul. Informaţi unde vă aflaţi, ce s-a întîmplat, numele D-tră, numărul poliţei de asigurare, compania la care sunteţi asiguraţi, comunicaţi numărul de telefon la care puteţi fi contactat.
Reţineţi – orice acţiuni şi cheltuieli trebuie coordonate cu reprezentanţii companiei de asistenţă sau a companiei de asigurare, în caz contrar există probabilitatea apariţiei problemelor în ceea ce priveşte compensarea cheltuielilor făcute de D-tră. În plecările peste hotare e necesar de avut pînă la 400 euro pentru achitarea cheltuielilor minore medicale.
Este important – la adresarea către medic solicitaţi să vi se elibereze concluzia medicală în care trebuie să fie indicate:
Numele D-tră , a medicului, data adresării după ajutor medical.
Diagnoza stabilită.
Indicaţiile medicului – de ce tratament şi medicamente aveţi nevoie.
Dacă ve-ţi procura medicamente, ve-ţi achita tratamente şi proceduri ce n-au fost prescrise de medic, nu ve-ţi putea obţine compensarewa costului lor de la compania de asigurare.
Achitînd costul medicamentelor, tratamentelor şi procedurilor medicale, păstraţi toate cecurile, bonurile şi facturile fiscale, pentru a putea demonstra companiei de asigurare cheltuielile făcute.

Sfatul 4. Trebuie să cunoaşteţi în ce cazuri şi pentru ce nu se achită despăgubiri de către societatea de asigurare.
Nu se compensează cheltuielile făcute pentru:
operaţii chirurgiei plastice şi cosmetologice;
tratarea SIDA şi bolilor venerice;
protezarea dentară (se compensează doar cheltuielile pentru tratamentul bolilor acute de dinţi pînă la 200 euro);
investigaţiile profilactice efectuate fără indicaţia medicului;
urmările intoxicaţiilor alcoolice şi narcotice;
tratamentul bolilor cronice şi oncologice;
procurarea ochelarilor şi aparatelor auditive;
tratarea bolilor ce au început pînă la plecarea în străinătate;
Serviciile medicinii netradiţionale;
servicii medicale care nu erau necesare;
traume şi maladii care au apărut ca urmare a unor acţiuni ilicite.

Sfatul 5. Controlaţi corectitudinea îndeplinirii poliţei de asigurare.
Să fie corect scris numele, prenumele, data naşterii, numărul paşaportului;
Perioada valabilităţii poliţei trebuie să includă ziua plecării D-tră din aeropotul Chişinău şi ziua sosirii în Chişinău;
Să fie indicat teritoriul valabilităţii poliţei; suma asigurată.
Pentru a fi în siguranţă şi pentru a beneficia de o protecţie reală de asigurare – nu economisiţi cîţiva euro.
Nu cumpăraţi poliţe ieftine cu sume asigurate mici. Cumpăraţi poliţe de la companii care au contracte cu companii de asistenţă cu o reţea vastă în întreaga lume. Reţineţi – nu toate poliţele sunt la fel, luaţi cunoştinţă cu condiţiile de asigurare pînă a pleca în străinătate şi nu după ce a survenit cazul asigurat.

Pentru a afla preturile la asigurarea medicala ne puteti contacta folosind forma de mai jos:

Tel. 022664010; 022663919;

Mobil: 0-69-207-434

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Telefon de contact:

Mesaj

Recomada si altora...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email